برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

هر کس ارزشی دارد و زندگی به آن ارزش، بها‌می‌دهد. آن ارزش با معیار پول و طلا سنجیده‌نمی‌شود، بلکه با معیار عشق به خود سنجیده‌می‌شود. آن اندازه که خودتان را دوست دارید، همان بهای شماست و زندگی به این بها احترام‌می‌گذارد. وقتی خودتان را دوست دارید، شما بهای بسیار بالایی دارید که به این معناست که تحملتان در برابر خود‌ آزاری بسیار پایین است. تحمل شما به این دلیل پایین است که به خودتان احترام‌می‌گذارید. خودتان را چنان که هستید دوست دارید و این موضوع، ارزش شما را بالا می‌برد. اگر از ویژگی‌هایی در مورد خودتان خوشتان‌نمی‌آید، آن‌گاه از این ارزش اندکی کم می‌شود. گاهی قضاوت آدم‌ها در مورد خودشان به اندازه‌ای شدید است که ضروری‌ست برای تحمل‌کردن خودشان، کرخت شوند. اگر کسی را دوست نداشته باشید، می‌توانید از او دوری‌کنید. اگر از گروهی از مردم خوشتان‌نیاید، می‌توانید با آن گروه نشست و برخاست نکنید. اما اگر خودتان را دوست نداشته‌باشید، هرجا بروید خود را همراه خود می‌برید. برای اینکه از خودتان دوری گزینید، باید چیزی مصرف‌کنید تا شما را بی‌حس‌کند و ذهنتان را از خودتان منحرف‌سازد. شاید مصرف مقداری الکل چاره‌ساز باشد.شاید مصرف مقداری مواد مخدر به شما کمک‌کند. شاید پُر‌خوری برای زمان کوتاهی آرامتان سازد. سوء‌استفاده از خود می‌تواند بسیار بدتر شود. برخی از مردم واقعا از خودشان متنفرند. آن‌ها خودویرانگرند و خودشان را ذره ذره نابود‌می‌کنند، زیرا جرأت ندارند یکباره خودشان را بکشند.

#دُن_میل_روییز

#استادی عشق