برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

در حسرتِ زندگیِ دیگران بودن، برای این است که از بیرون که نگاه می‌کنی، زندگیِ دیگران یک کل است که وحدت دارد. اما زندگیِ خودمان، که از درون نگاهش می کنیم، همه‌اش تکه‌تکه و پاره‌پاره به نظر می‌آید و ما هنوز هم در پیِ سراب وحدت می‌دویم…

#آلبر_کامو